Privacybeleid

Door middel van dit privacystatement informeert NHL Stenden je over jouw persoonsgegevens die we verwerken en op welke wijze wij daarmee omgaan. NHL Stenden zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat jouw privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

NHL Stenden verzamelt persoonsgegevens van de gebruikers van de websites www.nhlstendenmerchandise.nl, onze andere sites, abonnees, deelnemers aan evenementen en andere klanten voor een aantal doeleinden. Dat zijn:

• het leveren van de overeengekomen en/of opgevraagde diensten en producten.

• het optimaliseren van onze dienstverlening aan jou door middel van inzicht in jouw persoonlijke informatiebehoefte, zodat wij je gericht kunnen informeren over producten van NHL Stenden die interessant voor jou zijn.

• hoe gegevens kunnen worden gebruikt om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te vragen naar jouw ervaring met het bestelde artikel, je een nieuwe aanbieding te doen of je op de hoogte brengen van veranderingen op een van onze websites. Wij zullen geen telefonisch contact met je opnemen of je aan huis bezoeken.

• het verkrijgen van inzicht in onze markt en de behoeften van de klant, met als doel onze producten daarop optimaal af te stemmen.

• het analyseren van het gebruik van onze producten en diensten.

• het benaderen van klanten voor marktonderzoek en enquêtes over de dienstverlening.

• voor betaalde diensten verzamelen we tevens betalingsgegevens ten behoeve van de facturatie en de incasso van het verschuldigde bedrag.

• opt-out gegevens van klanten die hebben aangegeven dat zij geen commerciële informatie wensen te ontvangen.

 

In verband met de bovenstaande doeleinden verzamelen wij jouw naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, (voor betaalde diensten) jouw bank- of girorekeningnummer en een aantal gegevens zoals beroep, sector, leeftijd en de historie van gebruik van andere producten zoals abonnement en deelname aan evenementen.

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst die je afneemt. In voorkomende gevallen bedingen wij van die partijen dat jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt mogen worden.